GeoEkspert

Michał Święcicki
ul. Lubiczna 53
25-677 Kielce
NIP: 959-165-32-52
Regon: 260677103

GSM: 503 453 711
E-mail: biuro@geodetakielce.pl

Lokalizacja
mapa

Realizacje

Geodezyjna obsługa budownictwa elektroenergetycznego

1. Obsługa geodezyjna przy modernizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Wielopole – Joachimów i Tucznawa – Rogowiec. 2. Obsługa geodezyjna przy modernizacji linii elektroenergetycznej 110kV relacji: - kopalnia Halemba – kopalnia Makoszowy; - Zabrze – Rokitnica; - Zabrze – Mikulczyce; - Mikulczyce – Rokitnica oraz odczep do SE Grzybowice. 3. Obsługa g ...

więcej »

Udział przy realizacji Autostrady A1

Udział w procesie inwestycyjnym przy realizacji Autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy-Czerniewice (woj. kujawsko - pomorskie)

 • projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej dla ok. 30 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt),
 • pomiar osnowy wysokościowej po zimie - kontrola stabilności reperów z wyrównaniem,
 • pomiary przemieszczeń ok. 20 obiektów inżynierskich - cykliczny monitoring przemieszczeń obiektów w trakcie realizacji ich budowy; kontrola przemieszczeń pionowych podpór w trakcie wykonywania tzw. nasuwki kolejnych segmentów mostu na rzece Wiśle (MA145) oraz wiaduktu autostradowego (WA102), pomiar względem stałych punktów odniesienia),
 • cykliczny monitoring przemieszczeń poziomych i pionowych torów kolejowych; badanie wpływu realizacji budowy obiektów mostowych w ciągu autostrady na przemieszczenia torów kolejowych,
 • obsługa obiektów inżynierskich na różnych etapach ich zaawansowania (łącznie 16 obiektów), obejmująca tyczenie, inwentaryzacje oraz pomiary kontrolne podczas kolejnych etapów ich realizacji,
 • realizacja kilku segmentów mostu na Wiśle metodą tzw. wózków podwieszanych na podporze znajdującej się w nurcie rzeki,
 • pomiar po wykonawczy ok. 40 obiektów do mapy zasadniczej oraz projektowanie lokalizacji reperów odniesienia pod kątem ich niezniszczalności i kolizyjności z urządzeniami podziemnymi, wykonanie pomiaru wyjściowego reperów na obiekcie w oparciu o założone stałe punkty.


więcej »

Udział w jednym z największych z projektów badań geofizycznych w Polsce pod nazwą PolandSPAN 2D

Projekt polegał zmapowaniu warstw skalnych do głębokości 12 kilometrów wgłąb ziemii wzdłuż profili sejsmicznych o długości 2200 km na terenie całej Polski w zakresie pasa łupkowego.

 

 • Akwizycja oraz przetworzenie w technologii GIS (Gegraphic Informationn System)

danych katastralnych oraz danych o sieciach uzbrojenia terenu

 •  Wektoryzacja analogowych map z uzbrojeniem terenu , oraz przetwarzanie

ich do formatów bazodanowych shapefile

 •  Tyczenie przebiegu badań geofizycznych (tyczenie punktów strzałowych

oraz aktywnego rozstawu)

 • Negocjacje umów tytułem wstępu na nieruchomości na cele

przeprowadzenia badań geofizycznych.

.


więcej »

« powrót na stronę główną
realizacja: Arena Internet | hosting HostingFirmowy.pl